Els alumnes de segon estudiem els animals que viuen a Les Feixetes. Per això cada dilluns a la tarda, si el temps ens ho permet, anem al bosc a investigar quins animals hi viuen. Observem, escoltem, busquem rastres...Llavors registrem les nostres observacions a la llibreta de camp.

els animals